VEILIGHEIDSPROTOCOL SURFLESSEN PEPSPORTS
(CORONA)

Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de KNWV

Algemene regels:

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;• wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

  • was voor je cursus thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

  • douche thuis en niet op de sportlocatie;

 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • • schud geen handen;• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

 

 

Voor de ontvangstlocatie

 • Zorg ervoor dat contactpunten ieder uur schoon worden gemaakt nadat er cursisten zijn geweest: denk hierbij aan de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten. Reinig ook objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers zoals prullenbakken, ed
 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan, zoals administratieve werkzaamheden, maken roosters, personen bellen, etc.
 • Stel een corona-verantwoordelijke aan. Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door medewerkers en sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon kan cursisten en medewerkers met ziekteverschijnselen naar huis sturen
 • Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de kitesurfschool moet worden uitgevoerd.
 • Geef medewerkers de instructie dat zij cursisten moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels

 

Voor de cursisten

 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;• je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de instructeurs of ander personeel;

 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

 

Voor de instructeurs

 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat al het materiaal klaar staat als de kinderen aankomen zodat je gelijk kunt beginnen.
 • maak vooraf (gedrags) regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • voor de groep van 13 t/m 18 jaar dient vooraf nagedacht te worden over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • was of desinfecteer je handen en het lesmateriaal na iedere training;